distansjobb-ger-fordelar
Publicierad 2019-01-21

Distansjobb ger fördelar

Allt fler jobbar hemifrån på företag med många anställda.Med rätt strategi kan distansarbete vara ett vinnande koncept för både anställda och arbetsgivare.

Att jobba hemifrån eller på distans i någon form och utsträckning har blivit väldigt vanligt de senaste åren. Möjligheten att ta med jobbet utanför kontoret har till och med blivit en självklarhet för somliga.

I jakten på kvalificerad personal och kampen om önskad spetskompetens kan distansarbete och flexibla arbetstider göra arbetsgivare mer attraktiva för potentiella anställda.

Men medan många anställda skulle sträcka sig långt för att få möjligheten att styra över plats och tid finns det fortfarande arbetsgivare som tvekar. Med rätt strategi kan distansjobb vara en vinnande lösning för båda parter.

Viktiga fördelar för företag

I en tid där konkurrensen är stenhård och varje kostnad ses över kan företag skaffa sig viktiga fördelar genom att erbjuda möjlighet till jobb på distans.

Åtskilliga studier visar att personal som arbetar hemifrån eller på distans inte bara är mer produktiva än sina kollegor som tillbringar arbetsdagarna på kontoret, lojaliteten till arbetsgivaren tenderar också att öka.

Vem kan jobba på distans?

Att söka på intranät, planera dagar, tidrapportera eller komma åt känslig information från arbetsgivarens servrar kräver inte fysisk närvaro på ett kontor i samma utsträckning i dag som det gjorde för några år sedan.

Och för kunskapsarbetande är det i många fall bara gemensamma möten och uppgifter som kräver delaktighet som styr hur stor del av arbetstiden som kan tillbringas utanför kontoret.

Skapa strategi för distansarbete

Alla företag behöver skapa sina egna ramar och regler för distansarbete, men det finns grundläggande element som är värda att överväga, så som:

  • Vilka kan jobba på distans?
  • När och hur behöver de anställda vara på arbetsplatsen?
  • Hur kan anställda känna sig delaktiga när de arbetar på distans?
  • Vilka riktlinjer för kommunikation och information ska gälla?
  • Har företaget den teknik som krävs för att göra distansarbete säkert och smidigt?

 

fb
twitter
linkedin